Скопје

Седиштето на нашата компанија е во Скопје , каде и се наоѓаат најголемиот дел од нашите продавници.

Во моментов имаме четири продавници во Скопје.