Каде работиме

Седиштето на нашата компанија е во Скопје , каде и се наоѓаат најголемиот дел од нашите продавници.

Во моментов имаме четири продавници во Скопје , една во Куманово и една во Охрид .

За во иднина имаме цел да имаме продавници во секој поголем град во Македонија.


1. Фауна Центар
- Скопје Центар


2. Фауна Центар
- Скопје Аеродром


3. Фауна Центар
- Скопје Тафталиџе


4. Фауна Центар
- Скопје Капиштец

5. Фауна Центар
- Куманово
6. Фауна Центар
- Охрид